Inmemory logo

Personværn

Denne personværnerklæringen beskriver personværnrettigheder og vort ansvar for at ivaretage disse. Erklæringen gælder for alle tjenester Memosoft AS tilbyder og drifter.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder i Memosoft AS (Bjarne Johnsen) og grafisk chef i Erik Tanche Nilssen (Atle Nordaunet) er på vegne af vore tryk- og net-løsningers brugere behandlingsansvarlige for selskabernes behandling af personoplysninger.

Personoplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personoplysninger om vore brugere (bedemændene), deres kunder (den som er ansvarlig for begravelsen), andre pårørende og medvirkende i begravelsen:

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og korrespondanse.

I tillæg lagrer vi i nogen tilfælde billeder og film fra begravelsen og billeder fra slægt og venner af den afdøde, samt deltagende i begravelsen. 

I vor QR løsningen lagrer vi følgende personoplysninger om vore brugere:

Navn, e-postadresse og passord i kryptert form, samt leveringsadresse og telefonnummer.

I tillæg lagrer vi lydfiler, billeder og film angivet av brugeren, samt e-postadresse til modtagere af hilsner.

Formål med behandlingen

Vi behandler oplysningerne for at kunne lægge til rette for bedemændene, således at de kan opsætte  dokumenter og generere trykfiler for produktion af vore produkter.

Vi benytter også opplysningene for at byråene enkelt skal kunne sende epost med korrektur til pårørende og deltakende i begravelsen, samt ha lett tilgang til leveringsadresser, etc. for distribusjon av våre produkter. 

Grundlaget for behandlingen

Information om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser og billeder benyttes for at opfylde tryksagportalens intention om effektivitet og brugervenlighed. Grundlaget for denne behandling er personværnforordningens artikel 6 (b).

Der du har samtykket til det, benyttes også oplysningerne til at give dig information, tilbud i forbindelse med brugen av inMemory.dk, via e-post, telefon og SMS. Grundlaget for denne behandling er personværnforordningens artikel 6 (a). Du kan når som helst takke nej til at modtage sådan information fra os.

Indhentning af personoplysninger

Vi lagrer de personoplysninger du har givet via integration med bedemandens administrationssystem eller som er registreret/lastet op direkte i vor net-løsninger. 

Vi bruger informationskapsler/cookies på vore netsider for at give dig som besøger siden den bedst mulige kundeoplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikation kræver, at vi informerer vore besøgende om brug af informationskapsler (cookies). Læs mere om brug af informationskapsler her.

Udlevering af oplysninger til tredjeparter

For at kunne opfylde vore produktions- og distributions-forpligtelser, udleveres nødvendige oplysninger til vore samarbejdspartnere, som eksempel: trykkerier, Bring, bud-tjenester, etc. Udover dette vil vi ikke dele, sælge, overføre eller på anden måde udlevere personoplysninger til andre, med mindre vi er retslig forpligtet til det.

Sletting av personopplysninger

Vi og våre leverandører sletter og arkiverer i henhold til lovens bestemmelser.

Rettigheder for den registrerede

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til personoplysningsloven og gældende forskrifter. Det gøres opmærksom på at du kan kræve indsyn i og flynting af egne personoplysninger, samt kræve rettelser eller sletning af oplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informationssikkerhed

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontrol.

Kontaktinformation

Henvendelser om hvilke oplysninger som er registreret, rettelser og sletning kan sendes skriftlig til følgende adresse: 

personvern@memosoft.no 

Memosoft AS
Postboks 269
3201 Sandefjord NORGE

Behandlingsansvarlig

Daglig leder i Memosoft AS (Bjarne Johnsen) og grafisk chef i Erik Tanche Nilssen (Atle Nordaunet) er på vegne af vore tryk- og net-løsningers brugere behandlingsansvarlige for selskabernes behandling af personoplysninger.

Personoplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personoplysninger om vore brugere (bedemændene), deres kunder (den som er ansvarlig for begravelsen), andre pårørende og medvirkende i begravelsen:

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og korrespondanse.

I tillæg lagrer vi i nogen tilfælde billeder og film fra begravelsen og billeder fra slægt og venner af den afdøde, samt deltagende i begravelsen. 

I vor QR løsningen lagrer vi følgende personoplysninger om vore brugere:

Navn, e-postadresse og passord i kryptert form, samt leveringsadresse og telefonnummer.

I tillæg lagrer vi lydfiler, billeder og film angivet av brugeren, samt e-postadresse til modtagere af hilsner.

Formål med behandlingen

Vi behandler oplysningerne for at kunne lægge til rette for bedemændene, således at de kan opsætte  dokumenter og generere trykfiler for produktion af vore produkter.

Vi benytter også opplysningene for at byråene enkelt skal kunne sende epost med korrektur til pårørende og deltakende i begravelsen, samt ha lett tilgang til leveringsadresser, etc. for distribusjon av våre produkter. 

Grundlaget for behandlingen

Information om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser og billeder benyttes for at opfylde tryksagportalens intention om effektivitet og brugervenlighed. Grundlaget for denne behandling er personværnforordningens artikel 6 (b).

Der du har samtykket til det, benyttes også oplysningerne til at give dig information, tilbud i forbindelse med brugen av inMemory.dk, via e-post, telefon og SMS. Grundlaget for denne behandling er personværnforordningens artikel 6 (a). Du kan når som helst takke nej til at modtage sådan information fra os.

Indhentning af personoplysninger

Vi lagrer de personoplysninger du har givet via integration med bedemandens administrationssystem eller som er registreret/lastet op direkte i vor net-løsninger. 

Vi bruger informationskapsler/cookies på vore netsider for at give dig som besøger siden den bedst mulige kundeoplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikation kræver, at vi informerer vore besøgende om brug af informationskapsler (cookies). Læs mere om brug af informationskapsler her.

Udlevering af oplysninger til tredjeparter

For at kunne opfylde vore produktions- og distributions-forpligtelser, udleveres nødvendige oplysninger til vore samarbejdspartnere, som eksempel: trykkerier, Bring, bud-tjenester, etc. Udover dette vil vi ikke dele, sælge, overføre eller på anden måde udlevere personoplysninger til andre, med mindre vi er retslig forpligtet til det.

Sletting av personopplysninger

Vi og våre leverandører sletter og arkiverer i henhold til lovens bestemmelser.

Rettigheder for den registrerede

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til personoplysningsloven og gældende forskrifter. Det gøres opmærksom på at du kan kræve indsyn i og flynting af egne personoplysninger, samt kræve rettelser eller sletning af oplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informationssikkerhed

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontrol.

Kontaktinformation

Henvendelser om hvilke oplysninger som er registreret, rettelser og sletning kan sendes skriftlig til følgende adresse: 

personvern@memosoft.no 

Memosoft AS
Postboks 269
3201 Sandefjord NORGE